21 June 2008

Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans  Freischwimmer 16, 2003 ink jet print 60 x 80 inches
Wolfgang Tillmans
Freischwimmer 16, 2003
ink jet print
60 x 80 inches


Wolfgang Tillmans. Tegenwoordigheid van Geest/ Presence of Mind
A choice from the collection by Wolfgang Tillmans
Stedelijk Museum, Amsterdam
20 June -30 September 2008


Links: [website Tillmans] [Andrea Rosen Gallery] [Maureen Paley] [David Zwirner] [Regen Projects] [New Yorker] [Butt Magazine] [Sleek Magazine] [Guardian] [2] [3] [4] [5] [Guggenheim] [Artsy]