09 June 2018

Kemang Wa Lehulere

drawing Kemang Wa Lehulere Internal Landscape 3, 2017
Kemang Wa Lehulere
Internal Landscape 3, 2017
Ink on paper
70.5 x 100 cm


drawing Kemang Wa Lehulere Two Knots Per Second 3, 2017
Kemang Wa Lehulere
Two Knots Per Second 3, 2017
Ink on paper
100 x 70 cm